"onur akin - geceyi sana yazdim" "onur akin - geceyi sana yazdim" official video "onur akin - geceyi sana yazdim" live "onur akin - geceyi sana yazdim" cover "yeni türkü - fırtına" "yeni türkü - fırtına" official video "yeni türkü - fırtına" live "yeni türkü - fırtına" cover "yeni türkü aşk yeniden" "yeni türkü aşk yeniden" official video "yeni türkü aşk yeniden" live "yeni türkü aşk yeniden" cover "yeni türkü vira vira" "yeni türkü vira vira" official video "yeni türkü vira vira" live "yeni türkü vira vira" cover "erkin koray - Öyle bir geçer zamanki" "erkin koray - Öyle bir geçer zamanki" official video "erkin koray - Öyle bir geçer zamanki" live "erkin koray - Öyle bir geçer zamanki" cover "yeni türkü maskeli balo" "yeni türkü maskeli balo" official video "yeni türkü maskeli balo" live "yeni türkü maskeli balo" cover "yeni türkü - telli turna" "yeni türkü - telli turna" official video "yeni türkü - telli turna" live "yeni türkü - telli turna" cover "yeni türkü çember" "yeni türkü çember" official video "yeni türkü çember" live "yeni türkü çember" cover "yeni türkü - karanfil" "yeni türkü - karanfil" official video "yeni türkü - karanfil" live "yeni türkü - karanfil" cover "yeni türkü - başka türlü birşey" "yeni türkü - başka türlü birşey" official video "yeni türkü - başka türlü birşey" live "yeni türkü - başka türlü birşey" cover "deniz tekin-sezenler olmuş (cover)" "deniz tekin-sezenler olmuş (cover)" official video "deniz tekin-sezenler olmuş (cover)" live "deniz tekin-sezenler olmuş (cover)" cover "yeni türkü - olmasa mektubun" "yeni türkü - olmasa mektubun" official video "yeni türkü - olmasa mektubun" live "yeni türkü - olmasa mektubun" cover "yeni türkü - yedi kule (nargilem duman duman)" "yeni türkü - yedi kule (nargilem duman duman)" official video